El Mètode Glifing

Al Centre Tàndem estem utilitzant el mètode Glifing per tal de agilitzar la reeducació dels nois i noies amb dificultat de lectura.

Per la vostra informació adjuntem un vídeo explicatiu del mètode: